W celu ustalenia kosztów usług prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Koszty określane są na podstawie wykonywanej usługi, czasu jej trwania oraz odległości.

Cena za usługi odśnieżające jest uzależniona od wielkości obiektu [m2].